அனடோல் பிரான்ஸ் 6 Inspirational words in Tamil - Superb inspirational Quotes

Flip kart Daily offers update....

Breaking

Saturday, 15 July 2017

அனடோல் பிரான்ஸ் 6 Inspirational words in Tamil

அனடோல் பிரான்ஸ் 6 Inspirational words in Tamil

1) எல்லோராலும் மதிக்கப்படும் புத்தகம் பெரும்பாலானோரால் படிக்கபடுவதில்லை.  
2) புத்திசாலித்தனமாக யோசிப்பதும் சொதப்பலாக செய்துமுடிப்பதும் மனிதனின் பிறவி குணமாகும்.
3) என்னிடம் உள்ள புத்தகங்களைக் யாவும் என் நண்பர்கள் எனக்கு இரவல் தந்ததுதான்.
4) சிறந்த சாதனைகளை செய்ய நாம் வலித்தல் மட்டும் போதாது  நாம்  கனவு காண வேண்டும், திட்டமிட்டால் மட்டும் போதாது நம்பிக்கையும் வேண்டும்.
5) நிறைய விஷயங்களை தவறாக புரிந்து கொள்வதை விட குறைந்த விஷயங்களை சரியாக புரிந்து கொள்வதே சிறந்தது.
6) பொய் என்பது இல்லாவிட்டால் உலா வாழ்கை மனிதனுக்கு ஏக்கமும்,சலிப்பும் கொண்டதாகிவிடும்.

mgid

Loading...

Flipkart

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

Powerd by Mgid

Loading...

social share

Random post

Random post