பராக் ஒபாமா சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Flip kart Daily offers update....

Breaking

Tuesday, 22 August 2017

பராக் ஒபாமா சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

பராக் ஒபாமா சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

barack Obama inspirational words in tamil

பராக் ஒபாமா சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

barack Obama inspirational words in tamil


பராக் ஒபாமா சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

barack Obama inspirational words in tamil

பராக் ஒபாமா

1. நான் போரை எதிர்ப்பவன் அல்ல, ஆனால் ஊமையான மடத்தனமான போர்களை எதிர்க்கிறேன்.

2. நம்மை தாக்க  நினைக்கும் பயங்கரவாத சக்திகளுக்கு சொல்வோம். எங்கள் உறுதியும் , உணர்ச்சியும் வலிமை வாய்ந்தது , அதை நீங்கள் உடைக்க முடியாது. எங்களை முறியடிக்க இயலாது, நாங்கள் தோற்கடிப்போம்.

mgid

Loading...

Flipkart

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

Powerd by Mgid

Loading...

social share

Random post

Random post