பில் கேட்ஸ் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Flip kart Daily offers update....

Breaking

Tuesday, 22 August 2017

பில் கேட்ஸ் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

பில் கேட்ஸ் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

bill gates inspirational words in tamilபில் கேட்ஸ் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

bill gates inspirational words in tamil


பில் கேட்ஸ் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

bill gates inspirational words in tamil


பில் கேட்ஸ்.
1. கடினமான வேளைக்கு சோம்பேறியான   ஆட்களை  தேர்வு செய்கிறேன்.ஏனென்றால் அவர்களால் அந்த வேலையை செய்து முடிக்க சுலபமான வழிகளை கண்டுபிடிக்க முடியும்.
2. வெற்றி ஒரு மோசமான ஆசிரியர். அது புத்திசாலிகளையும் மயக்கி தோல்வியே நமக்கு  இல்லை என்று நினைக்க வைத்துவிடும்.

mgid

Loading...

Flipkart

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

social share

Random post

Random post