ஷெல்லி சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Flip kart Daily offers update....

Breaking

Monday, 4 September 2017

ஷெல்லி சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

ஷெல்லி சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

percy bysshe shelley inspirational words in tamil
ஷெல்லி சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

percy bysshe shelley inspirational words in tamil
ஷெல்லி சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

percy bysshe shelley inspirational words in tamil

ஷெல்லி
1. விதையை விதையுங்கள் ஆனால் எந்த கொடுங்கோலாளாலும் அறுக்க விடாதீர்கள்.செல்வதை தேடுங்கள் ஆனால் எந்த ஏமாற்றுக்காரனையும் குவிக்க விடாதீர்கள்.
2. அனுபவங்கள் இல்லாத சொல்லப்படும் எந்த ஒரு வார்த்தையும் பயனற்றது.
3. நாம் படிக்க படிக்க நம்மிடம் இருக்கும் அறியாமையை அறிந்து கொள்கிறோம்.
4. உலகத்தில் அழகற்றது என்பது எதுவுமில்லை, எல்லாமே அழகானதுதான், அதைப்பார்ப்பவர்களின் மனநிலைதான் பொறுத்தது.
5. உறுதியை போல உழைப்பும் இருந்தால் வெற்றி காண்பாய்.

mgid

Loading...

Flipkart

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

Powerd by Mgid

Loading...

social share

Random post

Random post