டாவின்சி சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Flip kart Daily offers update....

Powerd by Mgid

Loading...

Breaking

Monday, 4 September 2017

டாவின்சி சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

டாவின்சி சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

charles da vinci  inspirational words in tamil
டாவின்சி சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

charles da vinci  inspirational words in tamil

டாவின்சி சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

charles da vinci  inspirational words in tamil

டாவின்சி

1. பயன்படுத்தாத   இரும்பு துருபிடித்துவிடும், தேங்கிய நீர் தூய்மை இழந்து விடும், சுறுசுறுப்பான செயல்பாடுகளற்று முடங்கிய மனம் தன வலிமையை இழந்துவிடும்.
2. சுவரில் உள்ள சிறுநீர் கரையில் கூட அழகை காணக்கூடியவனே உண்மையான ஓவியன்.
3. எங்கு கூச்சல் அதிகம் இருக்கிறதோ அங்கு உண்மையான அறிவு இருப்பதில்லை.
4. அறிந்துருந்தால் மட்டும் போதாது  பயன்படுத்த வேண்டும்.தயாராக இருந்தால் மட்டும் போதாது செயல்பட வேண்டும்.
5. யார் நல்லொழுக்கத்தை விதைக்கின்றாரோ அவரே கவுரவத்தை அறுவடை செய்கிறார்.
6. புரியாத விஷத்தை புகழ்வது தப்பு.இகழ்வதோ அதை விட பெரிய தப்பு.
7. நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தும் எவருக்கும் அது போதுமான அளவிற்கு கிடைக்கிறது.
8. கண்ணீர் இதயத்தில் இருந்து வருகிறதே தவிர மூலையில் இருந்து வருவதில்லை.


mgid

Loading...

Flipkart

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post