ரிச்சர்ட் பாக் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Flip kart Daily offers update....

Powerd by Mgid

Loading...

Breaking

Friday, 18 May 2018

ரிச்சர்ட் பாக் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

ரிச்சர்ட் பாக் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

Richard Bach Inspirational Words in Tamil
ரிச்சர்ட் பாக் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

Richard Bach Inspirational Words in Tamil

ரிச்சர்ட் பாக் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

Richard Bach Inspirational Words in Tamil

ரிச்சர்ட் பாக்

1.எந்த சிறந்ததை நீங்கள் அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்ததோ அதையே கற்றுக் கொடுங்கள்.-

2.உண்மையான காதல் கதைகள் ஒருபோதும் முடிவுறுவ தில்லை

3.நண்பரிடமிருந்து கிடைக்கும் ஒவ்வொரு பரிசும் உங்கள் மகிழ்ச்சிக்கான விருப்பமே

4.உங்களுடைய மகிழ்ச்சியானது வேறு யாரோ ஒருவரின் செயலைப் பொறுத்தது என்றால், உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சினை என்று நினைக்கிறேன்

5.ஒரே ரத்தம் என்பது மட்டுமே உங்கள் குடும்ப உறவுக்கான இணைப்பு அல்ல, ஒருவருக்கொருவரின் மரியாதை மற்றும் மகிழ்ச்சியும் கூட.

6.நீங்கள் யாரையாவது விரும்புகிறீர்கள் என்றால், வெறுமனே விட்டுவிடுங்கள்; அவர் திரும்பி வந்தால் உங்களுக்கானவர், இல்லையென்றால் உங்களுக்கானவர் அல்ல.

7.வெற்றிபெற வேண்டுமானால், நீங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றியை எதிர்பார்க்க வேண்டும்

8.கற்றல் என்பது உங்களுக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் என்பதை கண்டறிவதே.- 


mgid

Loading...

Flipkart

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post