பராக் ஒபாமா சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Breaking

Tuesday, 22 August 2017

பராக் ஒபாமா சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

பராக் ஒபாமா சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

barack Obama inspirational words in tamil

பராக் ஒபாமா சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

barack Obama inspirational words in tamil


பராக் ஒபாமா சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

barack Obama inspirational words in tamil

பராக் ஒபாமா

1. நான் போரை எதிர்ப்பவன் அல்ல, ஆனால் ஊமையான மடத்தனமான போர்களை எதிர்க்கிறேன்.

2. நம்மை தாக்க  நினைக்கும் பயங்கரவாத சக்திகளுக்கு சொல்வோம். எங்கள் உறுதியும் , உணர்ச்சியும் வலிமை வாய்ந்தது , அதை நீங்கள் உடைக்க முடியாது. எங்களை முறியடிக்க இயலாது, நாங்கள் தோற்கடிப்போம்.

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

Random post

Random post