வால்ட் டிஸ்னி சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Breaking

Monday, 4 September 2017

வால்ட் டிஸ்னி சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

வால்ட் டிஸ்னி சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

walt Disney inspirational words in tamil

வால்ட் டிஸ்னி சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

walt Disney inspirational words in tamil

வால்ட் டிஸ்னி சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

walt Disney inspirational words in tamil

வால்ட் டிஸ்னி

1. உங்களால் ஒன்றை கனவு காண முடியுமானால் உங்களால் அதை செய்யவும் முடியும்.
2. ஒரு செயலை ஆரம்பிப்பதற்கான வழி, பேச்சை நிறுத்திவிட்டு செயல்பாட்டை தொடங்குவதே.
3. துன்பத்தில்   பூக்கும் பூக்களே அனைத்திலும் அரிதான மற்றும் மிகவும் அழகான ஓன்று.
4. தொழிலுக்காக ஒருபோதும் ஒருவர் அவரது குடும்பத்தை புறக்கணிக்க கூடாது.
5. நமது குழந்தைகளின் மனமே நம்முடைய மிகப்பெரிய தேசிய  வளமாகும்.

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

social share

Random post

Random post