ஜார்ஜ் எலியட் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Breaking

Tuesday, 24 April 2018

ஜார்ஜ் எலியட் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

ஜார்ஜ் எலியட் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

George Elliott Inspirational Words in Tamil
ஜார்ஜ் எலியட் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

George Elliott Inspirational Words in Tamil


ஜார்ஜ் எலியட் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

George Elliott Inspirational Words in Tamil

ஜார்ஜ் எலியட்

1.ஒரு சிறந்த மொழியானது பெரும்பாலும் எளிய வார்த்தைகளாலேயே உருவாக்கப் படுகின்றது.-

2.விலங்குகள் மனதிற்கு உகந்த நண்பர்கள்; அவைகள் எந்த கேள்வியும் கேட்பதில்லை, எந்தவொரு விமர்சனமும் செய்வதில்லை.-

3.ஆடம்பரம் பற்றி தெரிந்துகொள்ள விரும்பும் ஒருவன், கண்டிப்பாக ஏழையாக இருக்க வேண்டும். -

4.ஒவ்வொரு பிரிவிலும் மரணத்தின் உருவம் இருக்கின்றது. -

5.நம்முடைய மரணத்தைப்பற்றி நாம் மறந்திருக்கும் வரை, அது ஒருபோதும் நமக்கானது அல்ல.-

6.பிரிவின் வேதனையில் மட்டுமே நாம் அன்பின் ஆழத்தைக் காணமுடியும்.-

7.பொய்மை எளிதானது, உண்மை மிகவும் கடினமானது.-

8.ஒரு செயலுக்குக் கிடைக்கும் வெகுமதியானது மற்றொரு செயலை நிறைவேற்றத் தேவையான சக்தியாகின்றது. -

9.ஒருபோதும் ரோஜாக்கள் மழையாகக் கொட்டப்போவதில்லை; எப்பொழுது நமக்கு அதிகப்படியான ரோஜாக்கள் தேவையோ, நாம் கண்டிப்பாக அதிகமான செடிகளை நட்டே ஆகவேண்டும்.

10.துணிச்சல் என்பது மனிதனுக்கு வெளியில் இருப்பதல்ல, அது அவனுக்குள்ளேயே இருப்பது.-

11.மிகப்பெரிய விஷயங்கள் உணர்ச்சி வேகத்தினால் செய்யப்படுபவை அல்ல; தொடர்ச்சியான சிறிய விஷயங்கள் ஒன்றிணைந்தே அவற்றைக் கொண்டு வருகின்றன.-

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

Random post

Random post